Navigation Menu

Stem personligt på mig ved kommunalvalget 16. november

Mine holdninger

Læs mere »

Velfærd

Min holdning er, at alle har ret til en anstændig tilværelse, hvor velfærd er i højsædet. Det skal  ikke være økonomi der bestemmer, hvordan din tilværelse bliver. Der skal være lige muligheder for og lige resultater til alle.

Social og sundhed

Gode opvækstmuligheder skal være en selvfølge, og kommunen skal, i samarbejde med borgerne, arbejde sammen om en fremtidssikret social- og sundhedspolitik.

Erhverv

Erhvervsmarkedet er grundlaget for vores velfærd. Vi skal have et bredt og omfavnende erhvervsliv i kommunen.

Psykiatri

Vi skal have en velfungerende lokalpsykiatri, hvor indsatsen er effektiv. Vi ved faktisk godt, hvad der virker i psykiatrien, og det skal vi koncentrere os om.

Udsatte

Alle mennesker ønsker en bolig, et holdepunkt i hverdagen, men ikke alle har ressourcer og mulighed for at få et ordentligt hjem. Det er ikke ok, at vi i kommunen har nogle borgere, der er hjemløse eller ikke har et anstændigt liv. 

Arbejdsmarked

Min holdning er, at muligheden for et ordinært arbejde skal være tilstede for alle, der kan arbejde. Alle borgere skal, så vidt det er muligt, have et fællesskab i form at et arbejde, og ingen skal miste retten til sygedagpenge uden en arbejdsprøvning.

Børn

Børn og unge udgør vores vigtigste ressource. Det er dem der skaber vækst for den ældre generation.

Integration

Virksomhederne får brug for arbejdskraft, og vi skal tage positivt imod nye borgere, uanset hvor de kommer fra. Vi skal være med til at give de nye indbyggere en god start på et godt liv i en god kommune.

Kultur og fritid

Skagen er en perle i Frederikshavn Kommune. Der er højt til himlen og nemt til skov og strand. Vi skal tage godt imod gæster, der besøger Skagen, og vi skal skabe nye oplevelser samtidig med, vi bevarer alt det unikke, som gæster kommer til Skagen for at opleve.

Seneste 4 år

Se, hvad jeg har sat mit fingeraftryk på de seneste 4 år i byrådet