Posted |

Frederikshavns kommunes ansatte er garanter for en fantastisk service, der hver eneste dag gives til borgerne. Min holdning er, at vi skal have troen tilbage på vores personale. De er de fagligt mest kompetente på deres specielle fagområder og skal have friheden til at vurdere, hvad der er bedst i en given situation. Kommunens ansatte kan og skal kvalificere handlemuligheder og beslutninger i det daglige arbejde.

Read More