Velstand og velfærd hænger sammen med et solidt arbejdsmarked. En høj prioritet i mit politiske arbejde er et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked.

Min holdning er, at muligheden for et ordinært arbejde skal være tilstede for alle, der kan arbejde. Alle borgere skal, så vidt det er muligt, have et fællesskab i form at et arbejde, og ingen skal miste retten til sygedagpenge uden en arbejdsprøvning.

Jeg vil i byrådet arbejde for:

  • At fiskeriet bliver et attraktiv og prestigefyldt arbejde.
  • At arbejde indenfor turisme bliver værdsat.
  • At arbejde for en egentlig turistuddannelsesinstitution.
  • At vi værner om de danske overenskomster.
  • Vi siger nej til dumping.
  • Arbejdsmiljø – både psykisk og fysisk – skal have høj prioritet. Ingen skal blive syge af at gå på arbejde.
  • Opsporing af mentale problemer skal identificeres tidligst muligt.
Share