Børn og unge er vores fremtid, og vi skal som kommune, give dem den bedste opvækst, vi kan. De udgør vores vigtigste ressource. Det er dem, der skaber vækst for den ældre generation.

Jeg vil arbejde for:

  • Gode dagplejepladser og daginstitutioner, der tilgodeser det enkelte barn.
  • Skoler, hvor trivsel er i højsædet og fritidstilbud, der har hvad forældrene ønsker til deres børn og unge.
  • At tage de unge med på råd, om hvad de vil ? Hvad ønsker de? Hvad mangler de? Hvad ønsker VI af de unge.
Share