Gode opvækstmuligheder skal være en selvfølge, og kommunen skal, i samarbejde med borgerne, arbejde sammen om en fremtidssikret social- og sundhedspolitik. De frivillige skal være medspillere i social- og sundhedspolitikken. Lighed skal være til glæde for alle borgere, uanset hvor i kommunen, man er bosat.

Jeg vil være foregangskvinde for:

  • Socialpolitikken skal virke, for at samfundet kan fungere.
  • At lighed for alle borgere er en selvfølge.
  • Alle borgere skal have lige muligheder/resultater for at forblive sund hele livet.
  • At ældre får mulighed for at blive i deres lokalområde, hvis de får behov for en plejehjemsplads eller en aflastningsplads.
  • Plejepersonalet skal modsvare mængden af arbejdsopgaver.
Share