Frederikshavns kommunes ansatte er garanter for den fantastiske service, der hver eneste dag gives til borgerne.

Min holdning er, at vi skal tro på vores personale. De er de fagligt mest kompetente på deres specielle fagområder, og de skal have friheden til at vurdere, hvad der er bedst i en given situation. Kommunens ansatte kan og skal kvalificere handlemuligheder og beslutninger i det daglige arbejde.

Jeg har selv arbejdet i Frederikshavn Kommune og kender derfor hverdagen som ansat. Derfor ved jeg også, hvor vigtigt det er, at der er tillid til den enkelte medarbejders faglighed og evne til at udføre det arbejde, som vi er så gode til. Det er i den direkte service til borgerne at der skabes værdi.

I byrådet vil jeg arbejde for:

  • At sikre at de ansatte bliver inddraget i og har indflydelse på planlægningen og udførelsen af arbejdsopgaverne.
  • At vi sikrer så mange ressourcer som muligt ude i det borgernære arbejde.
  • At vi tager hånd om vores personale og sikrer et godt arbejdsmiljø for at forebygge såvel fysisk som psykisk nedslidning
Share