Alle mennesker ønsker en bolig og et holdepunkt i hverdagen. Men ikke alle har ressourcer og mulighed for at få et ordentligt hjem. Det er ikke ok, at vi i kommunen har borgere, der er hjemløse eller ikke har et anstændigt liv.

Jeg vil arbejde for at:

  • Der bliver etableret væresteder i Skagen og Sæby for udsatte borgere.
  • Udsatte skal høres, og at vi etablerer et udsatte-råd, hvor socialt udsatte kan komme til orde.
  • Vi ikke har “sociale klasser”, A og B mennesker. i Frederikshavn Kommune.
  • Udsatte børn bliver “opdaget” i tide, så vi undgår anbringelser.
  • Vi har tidlig og rigtig indsats i forhold til udsatte børn, unge og voksne
Share